Όροι Ακινήτων | Μεσιτικό Γραφειο Ρούλα Ρουβά | Κέρκυρα - Παξοί - Ιόνια Νησιά - Ελλάδα

Real Estate Κέρκυρα

Όροι Ακινήτων

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι πληροφορίες που αφορούν τα προς πώληση ακίνητα έχουν παρασχεθεί στο γραφείο μας από τον εκάστοτε πωλητή καλή τη πίστει, αλλά σε κάθε περίπτωση η ακρίβεια των πληροφοριών αυτών θα πρέπει να ελέγχεται και να επαληθεύεται από τον ίδιο τον αγοραστή, πριν τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης. Πληροφορίες που αφορούν τα ακίνητα και που περιλαμβάνουν περιγραφή περιοχών, χώρων και αντικειμένων δίνονται κατά προσέγγιση και αποσκοπούν στο να δοθεί στον υποψήφιο αγοραστή μια γενική εικόνα της προς πώληση ιδιοκτησίας. Για πιο συγκεκριμένες και ακριβείς λεπτομέρειες σχετικά με το προς πώληση ακίνητο καθώς και όσα αυτό περιλαμβάνει, συνίσταται στον αγοραστή να ελέγξει αυτοπροσώπως το ακίνητο και να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις. Στο γραφείο μας με σεβασμό και αφοσίωση στον πελάτη αναγνωρίζουμε τις ανάγκες του και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να λαμβάνουμε πάντοτε τις πιο ακριβείς πληροφορίες από τους πωλητές ακινήτων και να τις μεταφέρουμε στους υποψήφιους αγοραστές. Το κτηματομεσιτικό γραφείο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση ανακριβών πληροφοριών που έλαβε από τους πωλητές ή σε περίπτωση που οι πωλητές προέβησαν σε μεταβολές του ακινήτου χωρίς να ενημερώσουν το κτηματομεσιτικό γραφείο.

{MESSAGE}
{MESSAGE}
Επιβεβαίωση
Ακύρωση